вівторок, 3 грудня 2019 р.

Рекомендації за результатами консиліумуРекомендації для вчителів
 щодо успішної адаптації учнів 1-х класів
1. Враховувати вікові особливості першокласників: рухову активність, переважання ігрового типу діяльності, недостатню сформованість вольової регуляції.
2. Запобігати груповій критиці дитини або її робіт, а також порівняння її помилок з постійними успіхами інших учнів.
3. Підтримувати та заохочувати прояви активності в роботі на уроці скутих, сором’язливих, тривожних дітей.
4. Відділяти оцінку конкретного вчинку від оцінки особистості дитини.
5. Створювати ситуацію успіху.
6. Для підтримання усних інструкцій використовувати візуальну стимуляцію.
7. Давати учням можливість виплескувати енергію (фізкультхвилинки, активні ігри на перервах).
8. Надавати учням можливість висловлювати свої думки, підкреслювати цінність почутого.
9. Проводити індивідуальні та групові консультації для батьків по виникаючим у дітей проблемам у навчанні, соціалізації.
10. Спрямовувати освітній процес на розвиток творчих здібностей, дисциплінованості, самостійності учнів.
11. Проводити заходи, які сприяють розвитку колективізму та згуртованості в класному колективі.
 12. Надавати учням достатню можливість ви­бору середовища різних завдань і видів діяль­ності. Учні найкраще виконуватимуть те, що їх особисто цікавить і більше відповідає здібностям.
13. Направляти мислення учнів на вищі рівні. Вимагати, щоб учні не просто запам'я­товували й ідентифікували інформацію, але вміли аналізувати, давати оцінку і застосовува­ти вивчений матеріал на практиці.
14. Вказуючи на помилки, намітити шлях до успіху.
15. Надавати емоційну підтримку учням словами, поглядом, дотиком.

Рекомендації вчителям
 щодо успішної адаптації учнів 5-х класів

1. Працювати над підвищенням мотивації учнів:
- Узяти під чіткий контроль роботу з учнями високого рівня навченості для недопущення зниження якості навчання.
- Систематично впроваджувати в процесі навчання заохочування та стимулювання учнів з метою підвищення мотиваційних потреб.
2. Вчителям постійно аналізувати свою діяльність, намагатися оновлювати методи та прийоми навчання з метою здійснення особистісно-орієнтованого підходу до кожного учня.
3. Поступово урізноманітнювати й ускладнювати форми, методи та прийоми роботи з учнями, структуру уроку.
4. Налагоджувати емоційний контакт з класом та батьками учнів.
5. Виявляти та розвивати індивідуальні нахили та інтереси учнів, їхні творчі здібності.
6. Зберігати й розвивати традиції, які склалися у процесі навчання в початкових класах.
7. Співпрацювати зі шкільною психологічною службою з метою вирішення питань формування класного колективу та виявлення особливостей психічного стану школярів.
8. Будувати відносини з учнями на основі доброзичливості, довіри та співробітництва, враховуючи принципи індивідуальності та гуманістичного підходу до особистості.
9. Здійснювати педагогічний супровід учнів, які потребують підвищеної уваги з боку педагогічного колективу.
10. Приділяти значну увагу учням з недостатнім рівнем адаптаційних складових.
11. Підтримувати постійний зв'язок з батьками учнів, які мають підвищений рівень тривожності та емоційної нестабільності, гіперактивність та низьку самооцінку.
12. Проводити заходи, які сприяють розвитку колективізму та згуртованості в класному колективі та формувати почуття власної гідності в учнів з низьким соціальним статусом в класі.
13. Забезпечити єдність вимог до учнів. Забезпечити міжпредметні зв’язки.

Немає коментарів:

Дописати коментар