понеділок, 20 січня 2020 р.

Психолого-просвітницьке інформування педагогів

Методи та способи

 підвищення навчальної мотивації в учнів


Матеріал підготовлено сумісно з практичним психологом ЕМАН Добровою Н.В.

Як підвищити мотивацію?
Рекомендації педагогам:
ü   Адекватна похвала. Необхідно заохочувати дитину за успіхи. Говорити треба так, щоб дитина знала свої можливості і здібності: «Ти впорався з цим завданням, тому що у тебе сильна воля і бажання довести справу до кінця!»
ü   Наявність на уроці емоційних разрядок: жартів, усмішок, використання гумористичних картинок, приказок, афоризмів з коментарями, невеликих віршів, музичних хвилинок тощо.
ü  Використовувати навчально-пізнавальні ігри.
ü  Створювати яскраві наочно-образні уявлення.

ü  Створювати ситуації успіху.
ü  Використовувати метод стимулюючого оцінювання.
ü  Задоволення потреби бути значущою особистістю. Підходить для невпевнених у собі дітей, але які багато на що претендують. Для таких дітей можливо давати завдання, які вони приготують самостійно вдома, а потім їх запитати саме це завдання. У них зазвичай низький темп навчальної діяльності, вони, як правило, тугодуми.
ü  Спиратися на життєвий досвід учнів.
ü  Прогнозувати майбутню діяльність. Педагог, прогнозуючи результати діяльності на уроці, тим самим мотивує учнів на певну швидкість виконання завдання, на глибину занурення в матеріал, або на швидкість реакції, на генерування творчих відповідей.
ü  Використовувати методи, що стимулюють творчу активність і продуктивність. Наприклад, «Мозкова атака». У психології цей метод ще називається «брейнсторминг». Суть його полягає в тому, що кожен учень висловлює на запропоновану тему будь-які думки, не оцінюючи їх як вірні або невірні, безглузді або дивні, прагнучи при цьому спонукати інших до висловлення своїх ідей. В рамках навчального процесу цей метод може застосовуватися при усних обговореннях тем. Причому висловлюються учні по черзі, не допускається критика ні з боку вчителя, ні з боку дітей. Педагог же повинен запам'ятати найбільш вірні, а потім усно почати перевіряти кожну і вже тоді критикувати і аналізувати разом з учнями, таким чином, відпадуть неперспективні ідеї, а залишаться найефективніші.
ü  Спонукати дітей до пошуку альтернативних рішень. Використання методу пояснення, подачі педагогом одного і того ж матеріалу різними способами.
ü  Наявність і вибір на уроці методів, що сприяють активізації ініціативи і творчого самовираження самих учнів, коли вони дійсно перетворюються з «споживачів знань» в суб'єктів дії щодо їх отримання і творення. Це такі методи, як метод вільного вибору (вільна бесіда, вибір дії, вибір способу взаємодії, свобода творчості тощо); активні методи (учні в ролі вчителя, навчання дією, обговорення в групах, рольова гра, дискусія, семінар, учень як дослідник); методи, спрямовані на самопізнання і розвиток (інтелекту, емоцій, спілкування, уяви, самооцінки і взаємооцінки).
ü  Використовуйте творчі завдання.
ü  Розвивайте кооперацію (парна і групова робота, проектний метод).
ü  Дуже уважно із зацікавленістю ставтеся до того, що для учня значущо. Стимулюйте і підтримуйте його інтереси регулярно.
ü  При спілкуванні з батьками, робіть акцент на атмосферу пізнання. Дитина, що росте в атмосфері пізнання, має внутрішню потребу знати. Сама атмосфера в сім'ях повинна бути пізнавальною.
ü  Розвиваючи контактність і співробітництво, почуття колективізму, ви тут же оцінюєте кожного індивідуально, а тому і кожен відповідає сам за себе, навіть працюючи в групі. Колективізм розвивається тільки в позакласній та позаурочній роботі: спортивні змагання, свята, фестивалі тощо.
ü  Побуджуйте наслідувати сильній особистості.
ü  Створіть ситуації взаємодопомоги.
ü   Навчайте дітей рефлексії поведінки.

Прийоми, що підвишують навчальну мотивацію школярів:

Øне ставити учня в ситуацію несподіваного питання і швидкої відповіді на нього, давати час на обмірковування;
Ø
Øбажано, щоб відповідь була в письмовій формі;
Ø
Øне можна давати для засвоєння в обмежений проміжок часу великий, різноманітний і складний матеріал, необхідно розбити його на частини і давати в міру засвоєння;
Øне задавати питання по новому, тільки що засвоєному матеріалу, краще відкласти опитування на наступний урок;
Øформувати впевненість у своїх силах шляхом правильної тактики опитувань і заохочень;
Øобережно оцінювати невдачі школярів;
Ø
Øдавати час для перевірки написаного;
Ø
Øстворювати спокійну обстановку, відволікати в мінімальному ступені і не перемикати увагу.


Ігри та прийоми на розвиток мотивації
¢«Фантазер»

    Записана тема уроку. Назвіть 5 способів застосування знань, умінь і навичок з цієї теми в житті.
¢«Кумир»
    Зображення «кумирів по життю». Пофантазуйте, яким чином вони б довели вам необхідність вивчення цієї теми?
¢«Профі»
    Виходячи з майбутньої професії, навіщо потрібно вивчення цієї теми / предмета?
¢
¢Прийом «Дивуй»: у південно-східній Азії на острові Шрі-Ланка ростуть пальми з роду корифа; так от пластинки віялоподібного листя корифеї досягають 8 м в довжину і 6 м в ширину ...
¢Прийом «Відстрочена відгадка»: згадка (дивовижний факт) дається в кінці уроку, щоб почати з неї наступне заняття ...
¢Прийом «Прогнозування»: використовують при
    повідомленні теми уроку і його цілі

Немає коментарів:

Дописати коментар